•  
 •  
 •  

Двостороння співпраця з країнами партнерами

Міжнародне співробітництво та налагодження зв’язків з іноземними партнерами з метою залучення новітнього досвіду у сфері державного управління є важливим напрямом роботи Національного агентства України з питань державної служби.  

У Нацдержслужбі станом на 2017 рік діють такі двосторонні договори:

Угода про співробітництво у сфері державної служби між Національним агентством України з питань державної служби та Головою державної служби Республіки Польща.

Мета: співробітництво між Сторонами шляхом створення можливостей для обміну інформацією та досвідом у сфері державної служби.

Пріоритетні напрямки співробітництва:

 1. обмін кращими практиками та досвідом щодо впровадження законодавства про державну службу;
 2. питання управління персоналом на державній службі;
 3. підвищення ефективності та результативності державної служби, зокрема, шляхом впровадження сучасних моделей управління якістю в державних установах.

Лист про наміри між агентством України з питань державної служби та Німецьким товариством міжнародного співробітництва.

Мета: співробітництво щодо імплементації положень Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента
від 12.01.2015 №5

У рамках Листа про наміри сторони можуть здійснювати:

 • обмін досвідом з питань держаної служби;
 • організацію та проведення професійного навчання державних службовців та осіб місцевого самоврядування;
 • організацію заходів з метою належної реалізації законодавства про державну службу;

Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Національним агентством України з питань державної служби та Міжнародною благодійною організацією «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні»

Мета: реалізація проекту «Навчальні програми професійного зростання», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. Отримання нових знань і навичок задля покращення суспільного та економічного стану України; формування мережі професіоналів для поширення та застосування міжнародного досвіду, знань і навичок в Україні; наданні технічної допомоги міністерствам й іншим органам державної влади; надання консультативної підтримки Уряду України у здійсненні реформ й інтеграції України з Європейським Союзом; наданні консультативної допомоги у координації з багатосторонніми і двосторонніми ініціативами у сфері технічної допомоги й дипломатичних ініціатив для України.

 

Протокол про наміри між Національним агентством України з питань державної служби та Центром зі зниження ризиків корупції в оборонному секторі, Норвегія щодо співпраці та обміну інформацією стосовно запровадження нової редакції проекту закону України «Про державну службу»

Мета: надання допомоги у встановленні в Україні політично неупередженої та професійної державної служби, що базується на загальних європейських принципах державного управління (Принципи державного управління (2014), Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи «Реформа державної служби в Європі» №1617 (2003), Конвенції  ООН проти корупції 2003 року, меритократичних принципах, що підвищать таким чином стійкість системи державного управління до корупційних впливів та зменшить корупційні ризики.

 

Лист про наміри щодо співробітництва між Національним агентством України з питань державної служби та Фондом Ганса Зайделя.

Спільні заходи, передбачені Листом про наміри:

 • обмін досвідом та знаннями щодо інструментів управління людськими ресурсами в державній службі на основі компетентністного підходу;
 • обмін досвідом стосовно оцінювання державних службовців;
 • консультування з питань розробки та впровадження нового законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.

 

Лист про спільні наміри у сфері адміністративного співробітництва між Національним агентством України з питань державної служби та Генеральною дирекцією адміністрації та державної служби Франції.

Мета: підтримувати та розширювати співробітництво з питань  публічної адміністрації.

Пріоритетні напрямки співробітництва:

 1. Обмін досвідом щодо інструментів управління людськими ресурсами, адаптованих до державної служби, в рамках запровадження компетентнісного підходу: зокрема, щодо діагностики ключових професійних компетентностей державних службовців, розробки профілів професійної компетентності (представлення методології на вивченні конкретного прикладу).
 2. Обмін досвідом щодо індивідуального оцінювання державних службовців.
 3. Обмін досвідом щодо інформаційної системи управління людськими ресурсами: передумови створення та впровадження ефективної інформаційної системи управління людськими ресурсами (супровід змін, підготовка кадрів, адаптація юридичної бази).

 

Меморандум про взаєморозуміння між Національним агентством України з питань державної служби та Національним інститутом публічного управління Королівства Іспанія.

Мета співпраці: сприяння та створення необхідних умов для здійснення обміну інформацією, досвідом та знаннями у сфері державного управління.

Рамки та методи співпраці:

 • електронне урядування, управління публічною інформацією, дослідження та вивчення, тренінги для державних службовців вищого корпусу та інші напрями співпраці, які стосуються галузі державного управління.
 • обмін кращими практиками та досвідом у сфері державного управління з метою розвитку та удосконалення державної служби.
 • обмін досвідом та залучення експертів у сфері державного управління.