•  
 •  
 •  

Проекти міжнародної технічної допомоги

 

Проекти міжнародної технічної допомоги, які впроваджуються в НАДС:

Проект: Зміцнення управління державними ресурсами

(Частина А Проекту «Зміцнення управління людськими ресурсами в системі державної служби»)

Термін реалізації:28.08.2017-30.06.2019

Мета проекту: зміцнення спроможності України у забезпеченні ефективного та прозорого управління її ресурсами.

Проектом передбачено розробку та реалізацію Інформаційної системи управління людськими ресурсами (ІСУРЛ), яка буде сприяти вдосконаленню обміну інформацією між державними органами щодо кадрового планування, підбору персоналу, структури зайнятості, кадрової статистики, підвищення кваліфікації та розвитку державних службовців, а також здійсненню бюджетного планування та нарахування заробітної плати.

Донор: Європейський Союз, Міжнародний банк реконструкції та розвитку  (як адміністратор коштів).

Бенефіціар: Національне агентство України з питань державної служби (Частина А Проекту), Міністерство фінансів України (Частина Б Проекту).

Реципієнт: Національне агентство України з питань державної служби (Частина А Проекту), Міністерство фінансів України (Частина Б Проекту).

Результати впровадження проекту за II півріччя 2017 року:

 • розроблено та затверджено Концепцію впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та план дій щодо її реалізації (розпорядження КМУ від 01.12.2017 № 844-р);
 • розпочато роботу щодо написання технічної специфікації до HRMIS;
 • проведено ярмарку програмних продуктів задля аналізу ринку щодо програмних продуктів з управління людськими ресурсами.

 

Проект: Підвищення рівня інституціоналізації у системі державного управління

Термін реалізації: 30.10.2014-24.05.2018

Мета проекту: сприяння процесам створення та впровадження відкритої та прозорої системи управління людськими ресурсами у контексті реформування державної служби.

Донор: Уряд Турецької Республіки через Турецьке агентство зі співробітництва та координації (ТІКА)

Бенефіціар: Національне агентство України з питань державної служби

Реципієнт: Національне агентство України з питань державної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Результати впровадження проекту за II півріччя 2017 року: у рамках проекту було посилено технічну базу для створення  інформаційної системи управління людськими ресурсами, зокрема надано серверне устаткування та ліцензійне програмне забезпечення для розбудови зазначеної системи.

 

Проект: Навчальні програми професійного зростання

Термін реалізації: 03.04.2013-02.04.2018

Мета проекту: навчання представників органів влади та громадянського суспільства шляхом стажування в європейських країнах та США задля формування мереж професіоналів для поширення та застосування міжнародного досвіду в Україні. Надання консультаційної допомоги  іноземними радниками міністерствам й іншим органам державної влади України.

Донор: Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку

Бенефіціар: Національне агентство України з питань державної служби, представники органів місцевого самоврядування, підприємці, журналісти, представники недержавних організацій та фахівці інших професій.

Реципієнт: Національне агентство України з питань державної служби, представники органів місцевого самоврядування, підприємці, журналісти, представники недержавних організацій та фахівці інших професій.

Результати впровадження проекту за II півріччя 2017 року: впроваджено 4 міжнародні програми стажування (1)Зусилля уряду, громадянського суспільства та приватного сектору в питаннях зайнятості внутрішньо переміщених осіб (Боснія і Герцеговина); (2) Ефективне впровадження та нагляд за фінансуванням політичних процесів, (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії); (3) Ефективна система фінансування шкіл об'єднаними громадами в умовах децентралізації (Королівство Нідерланди); (4) Інтеграція освіти в галузі прав людини до шкільної системи України (Французька Республіка). Участь у зазначених програмах взяли 40 українських фахівців.

За звітний період 23 консультанти (8 міжнародних  та 15 національних радників) працювали з різними державними установами України.

 

Проект: Розвиток громадянських компетентностей в Україні-DOCCU

Мета проекту: підтримка сталого розвитку громадянського суспільства за допомогою поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (далі – ОДГ/ОПЛ) в Україні через систему навчання державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також через систему післядипломної освіти вчителів і керівників шкіл. Проект покликаний удосконалювати процес співпраці між органами державної влади, системою освіти та громадськістю для створення демократичного середовища у місцевих спільнотах.

Донор: Уряд Швейцарської конфедерації через Швейцарську агенцію з розвитку і співробітництва (SDC)

Бенефіціар: Національне агентство України з питань державної служби, Міністерство освіти і науки України.

Реципієнт: Національна академія державного управління при Президентові України, Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»

Результати впровадження проекту за II півріччя 2017 року: у рамках компоненту 1 «Державні службовці»:

 • розроблено та видано підручник «Порядок денний директорату міністерства: практичний посібник»;
 • розроблено посібник для державних службовців та представників місцевого самоврядування щодо розвитку громадянських компетентностей;
 • створено та впроваджено навчальні курси з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ) до програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на національному та регіональному рівнях;

 

Проект: Сприяння впровадженню заходів TAIEX: забезпечення логістичних послуг та реалізація завдань із фінансового управління

Термін реалізації: 01.08.2016–31.07.2020

Мета проекту: надання технічної допомоги шляхом проведення заходів у процесі, що передує приєднанню до ЄС, а також сприяння реалізації Європейської політики добросусідства, зокрема, у сфері гармонізації, застосування та забезпечення дотримання законодавства ЄС, а також надання допомоги у суміжних сферах.

Донор: Європейський Союз

Бенефіціар: Національне агентство України з питань державної служби

Реципієнт: державні службовці, що працюють в центральних органах виконавчої влади; державні службовці, що працюють в місцевих органах виконавчої влади та асоціаціях місцевих органів влади; професійні та комерційні асоціації, що представляють соціальних партнерів; представники профспілок та спілок роботодавців, перекладачі, коректори та особи або органи, що офіційно тлумачать норми законодавства.

Результати впровадження проекту за II півріччя 2017 року: у період з 01 липня по 29 грудня 2017 року за участю представників органів державної влади України відбулось 28 заходів ТАІЕХ. 418 представників органів державної влади взяли участь у 20 заходах, які були ініційовані Україною, серед яких 6 семінарів, 8 навчальних поїздок до країн-членів ЄС та 6 експертних місій до України.

Водночас, 66 представників органів державної влади взяли участь у 7 семінарах, ініційованих Європейською Комісією у рамках інструменту TAIEX.

 

 

 

Проект: Консультаційний фонд впровадження реформ

Термін реалізації: 01.01.2015-31.12.2017 (завершився)

Мета проекту: впровадження управлінських реформ у сфері децентралізації, сталого економічного розвитку і державних фінансів, створення умов для впровадження антикорупційної діяльності, підтримка становлення НАБУ та поширення знань щодо європейських стандартів державної служби, посилення адміністративної спроможності для підтримки реформування державної служби.

Донор: Уряд Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини

Бенефіціар: Національне агентство України з питань державної служби, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Національне антикорупційне бюро України

Реципієнт: Національне агентство України з питань державної служби, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Національне антикорупційне бюро України

Результати впровадження проекту за II півріччя 2017 року: завдяки проекту реалізовано тренінгову програму для підготовки тренерів з питань застосування нового законодавства про державну службу «EU HRM Trainer Programme». Участь у зазначеній програмі взяли 55 представників органів державної влади;

Розроблено та представлено широкому загалу науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу». Метою розробки НПК було роз’яснення статей Закону України «Про державну службу» для усіх зацікавлених сторін з питань його правильного застосування в державних органах і насамперед під час прийому громадян на державну службу.

 

Проект: Підтримка впровадження Концепції посад фахівців з питань реформ

Термін реалізації: 25.05.2017-24.01.2019

Мета проекту: побудова стабільної, професійної та політично неупередженої державної служби в Україні.

Донор: Європейський Союз

Бенефіціар: Секретаріат Кабінету Міністрів України

Реципієнт: Національне агентство України з питань державної служби

Результати впровадження проекту за II півріччя 2017 року:

 • впроваджено нову систему (Порядок) відбору персоналу на державну службу, а саме на посади фахівців з питань реформ;
 • розроблено додаткові інструменти оцінки персоналу;
 • проведено навчання конкурсних комісій.

 

Проект: Підтримка стратегічних комунікацій та інформування щодо реформи державного управління в Україні

Термін реалізації: 19.05.2017-18.11.2018

Мета проекту: побудова стабільної, професійної та політично неупередженої державної служби в Україні в рамках реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 №474.

Донор: Європейський Союз

Бенефіціар: Секретаріат Кабінету Міністрів України

Реципієнт: Національне агентство України з питань державної служби

Результати впровадження проекту за II півріччя 2017 року:

-розроблено проект Плану дій щодо впровадження комунікаційної стратегії реформи державного управління до 2020 року;

- розроблено технічне завдання для нового проекту ЄС у реалізації Комунікаційної стратегії та Плану дій до 2020 року;

- реалізовано комунікаційні заходи  з поширення інформації про реформу державного управління;

- здійснено оцінку стану справ у сфері комунікації реформи державного управління.