•  
  •  
  •  

Білостоцька Валентина Іванівна

 Міністерство юстиції України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок проходження перевірки

12 березня 2015 року  в Національному агентстві України з питань державної служби

  (дата початку перевірки)                                 (найменування органу державної влади/органу місцевого  самоврядування)

розпочато проведення перевірки щодо таких осіб:

Білостоцької Валентини Іванівни, Нацдержслужба

(прізвище, ім’я, по батькові особи, місце роботи,

заступник начальника управління – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансів та бухгалтерського обліку

посада на час застосування положення Закону України “Про очищення влади”)

 

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом). 

 

Голова

(посада керівника

Нацдержслужби

органу державної влади)

 

__________

(підпис)

К.О. Ващенко

(ініціали та прізвище)