•  
  •  
  •  

Доступ до публічної інформації

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Питання доступу до публічної інформації регулюється Законом України "Про доступ до публічної інформації", Указами Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та Постановою Кабінету Міністрів України "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" та "Питання системи обліку публічної інформації", іншими нормативно-правовими актами, основне призначення яких – забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації Нацдержслужбою здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі.

При цьому необхідно вказати:

  1. ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
  3. підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту звертатись:

  • усно: телефон (044) 256-00-85 або за адресою м. Київ, вул. Прорізна,15
  • письмово: 01601, Київ, вул. Прорізна, 15, Національне агентство України з питань державної служби (на конверті вказувати "Публічна інформація")
  • факс: (044) 279-57-90
  • електронна пошта: zagal@nads.gov.ua