•  
  •  
  •  

Уповноважені вищі навчальні заклади

 

 

 

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ,
що мають ліцензію на освітню діяльність з підготовки магістрів
за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» 
у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

 

Область

Назва вищого навчального закладу

Посилання на сторінку ВНЗ

 щодо готовності до проведення атестації

Автономна Республіка Крим

 

 

Вінницька

Вінницький національний аграрний університет (м. Вінниця)

http://www.vsau.org/web/vsau/vsau.nsf/web_alldocs/DocXUCTQ

 

Донецький національний університет імені Василя Стуса

http://www.donnu.edu.ua/uk-ua/admission/atestatsia/Pages/default.aspx

  Вінницький торговельно-економічний інститут (КНТЕУ)

 http://www.vtei.com.ua/index.php/ua/component/content/article?layout=edit&id=1319

Волинська

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк)

http://eenu.edu.ua/uk/articles/atestaciya-derzhsluzhbovciv

Дніпропетровська

Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро)

http://umsf.dp.ua/component/content/article.html?id=831

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро)

 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет (м. Дніпро)

http://dsau.dp.ua/ua/news/387.html

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (м. Дніпро)

http://www.dnu.dp.ua/news/2606

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Дніпро)

http://www.dridu.dp.ua/public/public_info.htm

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» (м. Кривий Ріг )

 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг)

 

Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу

 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
(м. Кривий Ріг) 

 

Донецька

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ)

 

Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно- педагогічної академії (м. Бахмут)

http://www.uipa.edu.ua/ua/

Маріупольський державний університет

http://mdu.in.ua/index/atestacija_derzhmova/0-226

Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

http://dsum.edu.ua/2017/05/14/

Приватний вищий навчальний заклад «Краматорський економіко-гуманітарний інститут» (м. Краматорськ)

http://kegi.com.ua/kursy.htm

Донецький національний технічний університет 

http://donntu.edu.ua/ipo/apnp

Донецький національний медичний університет (юр. адреса: м. Лиман; адреса адміністрації: м. Краматорськ)

 

 

Донбаський інститут техніки та менеджменту (ДІТМ) (м. Краматорськ)

http://ditm.com.ua

Житомирська

Житомирський державний технологічний університет

https://news.ztu.edu.ua/2017/05/atestatsiya-derzhsluzhbovtsiv-shhodo-vilnogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu/

Житомирський національний агроекологічний університет

http://www.znau.edu.ua/tidings/ogoloshennya/atestatsiya-derzhsluzhbovtsiv-z-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu

Закарпатська

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород)

http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/v-uzhnu-stvoreno-atestatsijnu-komisiyu-n...

Запорізька

Запорізька державна інженерна академія

http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=24&lang=ua

Запорізький національний технічний університет

http://zntu.edu.ua/atestaciya-pretendentiv-na-posadu-derzhsluzhbovcya

Запорізький національний університет

https://www.znu.edu.ua/3742.ukr.html

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/4850

Івано-Франківська

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

http://nung.edu.ua

Кіровоградська

Центральноукраїнський національний технічний університет
 (м. Кропивницький)

http://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=13

Луганська

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ)

http://luguniv.edu.ua/?p=23633

Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

(м. Сєвєродонецьк, переміщений ВНЗ з м. Луганськ)

http://snu.edu.ua/?page_id=95

Львівська

Вищий навчальний заклад «Український католицький університет» (м. Львів)

 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологів імені С.З. Гжицького (м. Львів)

http://lvet.edu.ua/

 

Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів)

http://www.lnu.edu.ua/atestatsiya-osib-yaki-pretenduyut-na-vstup-na-derz...

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Львів-Брюховичі)

http://lvivacademy.com/atest_ukr_mova_2017.htm

Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів)

http://lp.edu.ua/atestaciya-osib-yaki-pretenduyut-na-vstup-na-derzhavnu-sluzhbu

Миколаївська

Миколаївський національний аграрний університет (м. Миколаїв)

http://ua-news.mnau.edu.ua/2017/05/Provedennya-atestatsiyi-osib-yaki-pre...

Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

https://chmnu.edu.ua/atestatsiya-shhodo-vilnogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu-kandidativ-u-derzhsluzhbovtsi/

 

Одеська

Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса)

 

Національний університет «Одеська юридична академія» (м. Одеса)

http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6205%3A-qq&catid=228%3A2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=ru

Одеська національна академія харчових технологій (м. Одеса)

http://pdo.onaft.edu.ua/index.php/uk/2-uncategorised/54-atestacia-volodinnya-movoyu

Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)

http://odeku.edu.ua/atestatsiya-derzhavnih-sluzhbovtsiv-zi-znannya-ukray...

Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса)

http://opu.ua/studies/atestaciya

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Одеса)

http://oridu.odessa.ua/?fil=atestacia/000

Полтавська

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава)

http://puet.edu.ua/uk/atestaciya-pretendentiv-na-posadu-derzhsluzhbovcya

Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава)

https://www.pdaa.edu.ua/content/atestaciya-pretendentiv-na-posadu-derzhsluzhbovcya

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

 

http://pntu.edu.ua/uk/atestatsiya-osib

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

(м. Кременчук)

http://www.kdu.edu.ua/new/atest_vvdergmov.php

Рівненська

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» (м. Рівне) 

http://www.regi.rovno.ua/ua/life/derjslujba

Національний університет водного господарства та природокористування
(м. Рівне)

http://nuwm.edu.ua/atestacija-volodinnja-derzhavnoju-movoju

Сумська

Сумський державний університет (м. Суми)

http://cpo.sumdu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=61%3A2017-05-18-09-30-55&catid=5%3A2010-07-01-20-54-17&Itemid=25&lang=uk

Сумський національний аграрний університет (м. Суми)

 

Тернопільська

Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль)

http://www.tneu.edu.ua/certification-on-fluency-in-the-national-language/ 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
(м. Тернопіль)

http://tntu.edu.ua/?p=uk/info/ukr-certification

Харківська

Національна академія Національної гвардії України (м. Харків)

 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (м. Харків)

 

Національний університет цивільного захисту України (м. Харків)

http://nuczu.edu.ua/ukr/edu/atestaciya-ukrainska-mova

Національний фармацевтичний університет (м. Харків)

 

Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків)

 

Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків)

 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
(м. Харків)

http://www.hneu.edu.ua/articles/profile/2401

Харківський національний медичний університет (м. Харків)

http://knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=64&...

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Харків)

http://www.kbuapa/atestacia.html

Харківський національний університет будівництва та архітектури (м. Харків)

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (м. Харків)

 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (Харківська область, Харківський район, п/в «Докучаєвське – 2»)

 

Херсонська

Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон)

http://ksau.kherson.ua/atest.html

Херсонський державний університет (м. Херсон)

 

Херсонський національний технічний університет (м. Херсон)

http://www.kntu.net.ua/index.php/ukr/Struktura/Kafedri-universitetu/Derzhavnogo-upravlinnya-i-miscevogo-samovryaduvannya/Atestaciya-osib-yaki-pretenduyut-na-vstup-na-derzhavnu-sluzhbu-schodo-vil-nogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu

Хмельницька

Хмельницький національний університет (м. Хмельницький)

http://www.khnu.km.ua/root/facult/fpp/certification.html

Хмельницький університет управління та права (м. Хмельницький)

 

http://univer.km.ua/page.php?pid=167

Подільський державний аграрно-технічний університет (м. Кам'янець-Подільський)

http://www.pdatu.edu.ua/characterization-of-pdatu/public-information.html

Черкаська

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси)

http://www.cdu.edu.ua/informatsiya/derzhavnym-sluzhbovtsiam.html

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (м. Умань)

 

Уманський національний університет садівництва (м. Умань)

 

Чернівецька

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці)

http://chnu.edu.ua/index.php?page=/ua/atestacia

Чернігівська

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів)

http://www.stu.cn.ua/announcement/387/

м. Київ

 

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ)

https://kneu.edu.ua/ua/Secondary_education/apnp/

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»
(м. Київ)

http://umo.edu.ua/atestacija-derzh-sluzhbi

Державний економіко-технологічний університет транспорту (м. Київ)

 

Державний університет телекомунікацій (м. Київ)

 

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (м. Київ)

http://ipk.edu.ua/advert/detail.php?ID=1143

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ)

http://univ.kiev.ua/ua/official/language-certificate

Київський національний університет культури і мистецтв (м. Київ)

 

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ)

http://kubg.edu.ua/ / http://if.kubg.edu.ua/

Національна академія внутрішніх справ (м. Київ)

http://ipo.naiau.kiev.ua/news/informacia-pro-derg-movy.html

Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ)

 

Національний авіаційний університет (м. Київ)

http://www.ipn.nau.edu.ua

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ)

http://www.npu.edu.ua/ua/oholoshennia/196-zahalnounivesytetski/4240-atestatsiia-osib-iaki-pretenduiut-na-vstup-na-derzhavnu-sluzhbu-shchodo-vilnoho-volodinnia-derzhavnoiu-movoiu

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ)

 

Національний університет «Києво-Могілянська академія» (м. Київ)

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України
(м. Київ)

https://nubip.edu.ua/node/32746

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (м. Київ)

http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/atestaciya-z-derzhavoi-movi.html

Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури»
(м. Київ)

 

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний науково-технічний університет імені Юрія Бугая» (м. Київ)

http://www.istu.edu.ua/atestacija-derzhsluzhbovciv/

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського (м. Київ)

http://tnu.edu.ua/atestacia-pretendentiv-na-posadu-derzsluzbovca

Білоцерківський національний аграрний університет (м. Біла Церква)

http://www.btsau.kiev.ua

 

Київський національний торговельно-економічний університет

http://www.ivk.knteu.kiev.ua/atestatsiya-derzhsluzhbovtsiv.html

  Вищий навчальний заклад “Київський міжнародний університет”  http://kymu.edu.ua/attestation.html
 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

http://ab.uu.edu.ua/atestaciya_derzhsluzhbovciv_z_ukr_movi 

 

Університета економіки та права "КРОК"

http://www.krok.edu.ua/ua/pro-krok/litsenziya-ta-akreditatsiya
 

Київський університет ринкових відносин

http://kumr.edu.ua/kursy-ukrayinskoyi-movy-dlya-derzhsluzhbovtsiv/

м. Севастополь